Stor tak til Frode Gimm

Efter 20 år og 1 måned valgte Frode Gimm at fratræde sin stilling som kirkesanger i Vorgod Kirke. Søndag den 22. oktober 2017 sagde kirken tak for Frodes trofaste tjeneste gennem alle årene. Menigheden blev inviteret til frokost og hyggeligt samvær. Vi har nydt Frodes drillerier og hans store omsorg. Frode har ledt os flot gennem de mange salmer både til festlige, sørgelige og almindelige begivenheder i kirken. 

Du kan endnu nå at møde Frode som ansat i kirken indtil udgangen af oktober.