Orgelindvielse i Fjelstervang Kirke Palmesøndag den 20. marts 2016

Der er noget særligt ved et kirkerum. Der er noget særligt ved et orgel - et dronningeinstrument. Et instrument som kan danne så mange forskellige lyde og klange, fra de dybeste til de højeste toner og spille i alle styrker. Fjelstervang Kirke fyldtes i dag med orgelmusik skabt til netop dette kirkerum både af udseende og toner og med sit eget lille klokkespil. Orgelkonsulent Jens Christian Hansen spillede smuk musik med alle de mange toner og klange. 

Hjertet siger, at den gode musik gør noget ved os. Orgelmusik rummer klang til alle livets situationer. 
” Hvorfor bruge så mange penge på kirkebygning og orgel? Kan det betale sig - hvad nytte er det til? ” spurgte sognepræst Gert Nicolajsen i sin prædiken. ”Kærligheden spørger ikke, om det kan betale sig, men gør det, der betyder noget netop for dig! Kærligheden er det største. Kirken i Fjelstervang betyder noget for menigheden i Fjelstervang, for Kirken giver evighed ind i denne verden. Jesus døde og opstod, ikke fordi det kunne betale sig, men fordi du har brug for det! ”