Nyhedsbreve fra Mette og Alex Bjergbæk Klausen

 5. juli 2017

Dagbog fra Sierra Leone lukker

Kære alle.

I forbindelse med sidste bestyrelsesmøde i Mission Afrika blev det besluttet at lukke for alle projektaktiviteter i ADB, Sierra Leone, pga. mistanke om korruption. De nærmere omstændigheder vedrørende beslutningen kan findes Mission Afrikas hjemmeside (klik og se). Bestyrelsens beslutning betyder, at vores projekt ”Teologisk Førstehjælp” lukker ned og at vi er blevet opsagt. Dermed kommer der ikke flere udgaver af ”Dagbog fra Sierra Leone”. Vi vil gerne takke alle jer der har fulgt med, siden vi begyndte at skrive ”Dagbog fra Sierra Leone” i 2012. 

Trods Mission Afrikas beslutning indstiller vi ikke vores arbejde med uddannelse af kirkeledere i Sierra Leone eller vores støtte til det Anglikanske Stift i Bo. Vi fortsætter arbejdet gennem Relay Trust, hvor vi er i gang med at etablere et uddannelsesprojekt, som omfatter begge anglikanske stifter i Sierra Leone samt det anglikanske stift i Guinea. Hvis du ikke allerede modtager nyhedsbreve fra Relay Trust, så kan du tilmelde dig ved at sende en mail til: abk@relaytrust.org. Du kan også tilmelde dig direkte på Relay Trust’s hjemmeside: www.relaytrust.org, hvor det også er muligt at læse mere om vores arbejde.

Tak for støtte og deltagelse igennem de sidste fire år.

De allerbedste hilsner fra Mette og Alex