Ansatte ved begge kirker

Sognepræst (kbf)

Gert Nicolajsen 

Ådalsvej 2A, Vorgod, 6920 Videbæk

tlf. 97 17 53 02 / mobil 29 93 82 23

gert.nicolajsen@vorgodkirke.dk

Send sikker post til Gert Nicolajsen

Træffes efter aftale. Mandag fri.

Sognepræst

Johannes Esmarch 

tlf. 21 24 73 43

johannes.esmarch@gmail.com

Træffes efter aftale.

Kordegn

Lee Bellows

Gl. Kongevej 22A, 6920 Videbæk

Tlf.: 97 17 15 66

Træffes mandag til fredag 9-12

Kontaktes vedr. attester, navneændringer m.m.

Organist

Hanna Ellegaard Iversen

Tlf: 26 19 07 93

organisten@vorgodkirke.dk

Konfirmandlærer og kirkebladsredaktør

Jette Axelsen 

tlf. 40 47 03 89

kirkebladet@vorgodkirke.dk