Søndag den 29. september 2019 – afskedsfrokost for Erik Nikolajsen i Vorgod Kirkehus

Med stort fremmøde, mange gode ord og musikalske indslag takkede menighed og kollegaer Erik for fem gode år.