Skip to main content

PERSONDATA

Vorgod og Fjelstervang kirker har en i databeskyttelsespolitik i overensstemmelse med EU's databeskyttelsesforordning.

Vorgod-Fjelstervang kirker bruger de på hjemmesiden indtastede eller pr. brev, e- mail, telefon eller ved personligt fremmøde oplyste personoplysninger som grundlag for planlægning af gudstjenester, kirkelige handlinger, arrangementer mv.

Vorgod-Fjelstervang kirker administrerer personregistrering I henhold til den til enhver tid gældende lov på området.

I forbindelse med afgivelse af personoplysninger anvendes oplysningerne til almindelig foreningsadministration, herunder tilsendelse til medlemmerne af oplysninger om arrangementer, nyhedsbreve mv.

Vorgod-Fjelstervang kirker opfatter enhver frivillig afgivelse af personoplysninger i ovennævnte forbindelse som et udtrykt samtykke til, at personoplysningerne gøres til genstand for elektronisk registrering og brug internt.

Vorgod-Fjelstervang kirker videregiver eller videresælger ikke persondata af nogen art til tredjepart ud over i de tilfælde hvor lovgivningen kræver, at data videregives til myndighederne.

Vorgod-Fjelstervang kirkers hjemmesider indsamler ikke identificerbare oplysninger om besøg på hjemmesiden eller lægger cookies ind hos besøgende på hjemmesiderne.

Vorgod-Fjelstervang kirker opbevarer personoplysningerne, så længe det er nødvendigt af hensyn til ovenstående formål. Persondataoplysningerne opbevares på sikker måde og er kun tilgængelige for kirkens ansatte og menighedsråd i det omfang der er behov for oplysningerne i forbindelse med sagsbehandlingen. Når opbevaringen af personoplysningerne ikke længere har et klart og sagligt formål, slettes de på sikker måde.

Du kan til enhver tid få oplyst, i hvilket omfang Vorgod-Fjelstervang behandler oplysninger om dig og til hvilke formål dine oplysninger benyttes samt gøre indsigelse mod dette. Urigtige oplysninger vil straks blive rettet.

Billedmateriale, der har portrætkarakter, anvendes kun til hjemmesider og kirkeblade efter forudgående skriftlig tilladelse.

Hvis du mener, at dine personlige oplysninger bliver anvendt i strid med databeskyttelsesforordningen, kan du klage til Datatilsynet.

Således vedtaget af menighedsrådene i Vorgod 14. august 2018 og i Fjelstervang 15. august 2018