Ansatte ved begge kirker

Sognepræst (kbf)

Gert Nicolajsen

Ådalsvej 2A, Vorgod, 6920 Videbæk

tlf. 97 17 53 02 / mobil 29 93 82 23

Åbner vindue til at sende en mailgert.nicolajsen(at)vorgodkirke.dk

Åbner vindue til at sende en mailgeni(at)km.dk

Træffes efter aftale. Mandag fri.

Sognepræst

Erik Nikolajsen

tlf. 30 24 19 51

Åbner vindue til at sende en maileriknikolajsen1(at)gmail.com

Træffes efter aftale.

Kordegn

Anne Marie Hansen

Gl. Kongevej 22A, 6920 Videbæk

Tlf.: 97 17 15 66.

Kontaktes vedr. attester, navneændringer m.m.

Organist

Linda Kofoed Iversen

Tlf: 22 95 14 76

Åbner vindue til at sende en mailorganisten(at)vorgodkirke.dk

Konfirmandlærer og kirkebladsredaktør

Jette Axelsen

tlf. 40 47 03 89

Åbner vindue til at sende en mailkirkebladet(at)vorgodkirke.dk

Ansatte ved Vorgod Kirke

Graver

Erling Larsen

Graverkontoret, Bardevej 1 A

6920 Videbæk

Vagthavende graver træffes på

tlf 40 10 41 46

Åbner vindue til at sende en mailgraverkontoret(at)vorgodkirke.dk

Multimedarbejder

(minikonformander, Fredagscafe, gravermedhjælper mv.)

Lene Larsen

Tlf. 29 40 48 47  /  40 10 41 46

Åbner vindue til at sende en mailerlinglene@gmail.com 

Kirkesanger

Marit Hansen

mobil 29 90 96 94

Åbner vindue til at sende en mailmarit.hansen5(at)gmail.com

Kirkemusikalsk sognemedhjælper

Mette Tarbensen

Tlf. 23 28 72 16

Åbner vindue til at sende en mailkenya2go(at)hotmail.com

Ansatte ved Fjelstervang Kirke

Graver

Bjarne Svendsen

mobil 20 68 32 88

Åbner vindue til at sende en mailsvendsen(at)fjelstervangkirke.dk

Kirkesanger

Jens Kristian Eriksen

Tlf. 27 92 26 10

Åbner vindue til at sende en mailsjjkeriksen(at)gmail.com

Babysalmesang, musikalsk legestue, kirkesanger

Karen Svendsen

mobil 20 63 85 08

Åbner vindue til at sende en mailsvendsen(at)fibermail.dk